Dierfysiotherapie
 
 
i i

Zorg & preventie
op maat


Mijn werkgebied ligt in de regio Midden- en Zuid-Limburg. In overleg is behandeling in andere regio’s mogelijk.

Locatie Dierenkliniek Landgraaf
Voor de behandeling van honden en katten uit de regio Parkstad kun je bij mij terecht in: Dierenkliniek Landgraaf.

Tarieven

Hond/kat intake, onderzoek en 1e behandeling € 55,-
Hond/kat vervolgafspraken* los
vervolgafspraken 5-rittenkaart
vervolgafspraken 10-rittenkaart
€ 45,-
€ 210,- (i.p.v. € 225,-)
€ 410,- (i.p.v. € 450,-)
Reiskosten € 0,30 per kilometer
 

* binnen 1 mnd. na de intake en voor dezelfde klacht

Betaling
Betaling geschiedt bij voorkeur contant. Mocht je een factuur willen dan kun je dit bij mij aangeven.

Annulering
Annulering van een afspraak graag 24 uur van tevoren doorgeven.

Verzekeringen
Als je een verzekering voor je dier hebt, is het raadzaam om de polis na te kijken of de fysiotherapeutische behandeling (deels) wordt vergoed.

Privacyverklaring
Dierfysiotherapie Dier-vitaal kan haar werk niet uitvoeren zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Dat doe ik uiteraard met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. Sinds 25 mei 2018 heeft ook Dierfysiotherapie Dier-vitaal te maken met een nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Mijn privacybeleid is op die wet afgestemd.

 1. Dierfysiotherapie Dier-vitaal verwerkt de volgende persoonsgegeven:
  • gegevens van jou als eigenaar: naam, adresgegevens, telefoonnummer. Je emailadres wordt alleen met jouw toestemming opgeslagen.
  • gegevens van je dier: naam, ras, geslacht, leeftijd, eventuele sport. Het chipnummer wordt genoteerd indien van toepassing voor de verzekering.
  • gegevens van de dierenarts: naam, adres, telefoonnummer.
 2. Dierfysiotherapie Dier-vitaal gebruikt deze gegevens om contact met je op te nemen, voor administratieve doeleinden en voor het uitvoeren van de behandeling van je dier. Uitwisseling van informatie met dierenartsen, andere (para)medici en via overige informatiekanalen gebeurt alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming.
 3. Alleen de dierenfysiotherapeute heeft inzage in de gegevens en is wettelijk verplicht zich te houden aan het beroepsgeheim.
 4. Je gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. 
 5. Dierfysiotherapie Dier-vitaal heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen tegen verlies of onrechtmatige verwerking van je gegevens.
 6. Je hebt te allen tijde het recht om je gegevens te laten anonimiseren of pseudonimiseren.
 7. Dierfysiotherapie Dier-vitaal is niet verantwoordelijk voor informatie die je zelf via het contactformulier op de website, via e-mail, via what’s app of via SMS aan de dierenfysiotherapeute meedeelt. Wanneer je op de website een link naar de omgeving van derden volgt, is het privacybeleid van deze derden van toepassing. Bij het delen van informatie via social media, is het privacybeleid van betreffende social media aanbieder van toepassing.
 8. Alleen indien er in verband met openstaande facturen een incassobureau ingeschakeld wordt, krijgt deze toegang tot de benodigde persoonsgegevens.
 9. Deze privacyverklaring kan altijd worden gewijzigd. Daarom adviseer ik je deze verklaring regelmatig te raadplegen zodat je op de hoogte blijft van de manier waarop Dierfysiotherapie Dier-vitaal je persoonsgegevens gebruikt.
Lid van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Dieren
i i
©DIER-vitaal
Tel.: +31 (0)6 - 44 46 41 54  -  E-mail: info@dier-vitaal.nl